גן הטווס

הגן נמצא בשכונת רמות מנחם בסמוך לדיור מוגן עד 120, ברחוב הטווס ומכאן שמו.