גן החקלאי

נמצא  במגדיאל, ברחוב החקלאי ומציין את החקלאות והחקלאים שהיו ביישוב. הוקם ב- 1979

(ש.ק)