גן הגולן (הגדול)

נמצא בגיל עמל, ברחוב הגולן מול רחוה אילת, ומכאן שמו

(ש.ק.)