גן הגבורים

נמצא בדרך רמתיים 45,, בגן 2 אנדרטאות- 1. לבני רמתיים שנפלו בקרב. 2. לזכר השואה.                                 הגן הוקם ב- 1951 עלותו הייתה 3000 לירות, האנדרטה לחללי רמתיים הוקמה ב-1951, תוכננה על ידי האדריכל אורנשטיין, עלותה 1500 לירות,                                                                                                                    מעצבת אנדרטת השואה, שהוקמה ב- 1997 היא אסתר פרנקל. 

שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020