גן האם,

על שם לאה ליכטנטל , הוקם בשנת 1959 על שטח של 5.5 דונם ברחוב בן גוריון.

פרוטוקול במועצה מספר  104 ב- 13.5.1956, ניתן אישור מועצת רמתיים למשפחת ליכטנטל לשטח בן 5.5 דונם.
המתכנן-מהנדס גנים א' ויקטור.
המודד- שמואל לוין.
בשנת 2015 שופץ הגן.