גן האם,

על שם לאה ליכטנטל , הוקם בשנת 1959 על שטח של 5.5 דונם ברחוב בן גוריון.

פרוטוקול  104 ב- 13.5.1956, ניתן אישור מועצת רמתיים למשפחת ליכטנטל לשטח בן 5.5 דונם. המתכנן-מהנדס גנים, א' ויקטור. המודד- שמואל לוין. בשנת 2015 שופץ הגן.

שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020