גן האילנות

נמצא ברחוב האילנות ברמתיים ומכאן שמו.

(ש.ק.)