גן דוכיפת

נמצא לאורכו של רחוב הדוכיפת במתחם רמות מנחם.

(ש.ק.)