נמצא ברחוב הצנחנים בין הבניינים. הגן נחנך ברחוב הצנחנים ב-  31.7.2013

(ש.ק.)