גן בן גוריון

נמצא ברחוב בן גוריון 3, מכאן שמו.

(ש.ק.)