גן אשכול

נמצא בין הרחובות חנקין ואשכול בין הבניינים