גן אשכול

נמצא בין הרחובות חנקין ואשכול בין הבניינים

(ש.ק.)