גן השח"ל/גן אן גילברט

גן על שם אן גילברט, הוקם ב- 29.6.1982 על ידי המגבית והסוכנות היהודית במסגרת פרוייקט התחדשות השכונות.נמצא מול בית 35 ברחוב השח"ל 

(ש.ק.)