גִּיתִּית  GITTIT

כלי מיתר המוזכר בתהילים, שנקרא על שם העיר המקראית גת.

נמצא בשכונת שרת באזור של כלי נגינה

מקור השם: עולם המוסיקה

(ש.ק.)