גינת השומר

נמצאת ברחוב השומר בין בתי הכנסת של שכונת נווה הדר.