גינה ברחוב האוטהקר, שלב א` נחנך 12.8.2013. הגן נקרא על שם קרל-יוסף האוטהקר, שהיה נדבן ציוני אשר תרם רבות להקמת המושבה רמתיים בשנת 1925. על שמו גם שדרה בסמוך לגן. 

(ש.ק.)