גינת גני צבי נקראת גם "גן יורדי הים" כי נמצאת ברחוב יורדי הים,
הוקמה לפני 2004