מקום לידתו פולין לבוב
תאריך לידתו 1888
עלה ארצה ב- 1911
תפקידו בקהילה חבר באגודת המים ואגודת מגדלי ההדרים של המושבה.
תאריך פטירתו 1971
בת הזוג רבקה גולדברג