מקום לידתו פולין גלאץ
עלה ארצה ב- 1950
תאריך פטירתו 1989
ממשיכים ילדים: אלישבע ז"ל, ואבי
בת הזוג מלכה גוטמן