"גבעת הזבל"

נמצאת בדרך הים מתוכנן להיות מצפה בשנים הראשונות של היישוב היו אוספים את האשפה הבייתית והציבורית ומרכזים אותה במקום זה עד שנוצרה הגבעה והמקום נסגר. הרשות המקומית החליטה להפוך את המקום לפארק ומצפה, בשל גובהו. נכללת בפארק האקולוגי

שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020