בתי הספר בישוב

בית הספר הראשון שהוקם (בפינת הרחובות חנקין ואסירי ציון) היה במגדיאל 1925, צריף עץ ששימש גם כבית כנסת ומועדון.
אליו הגיעו תלמידים מכל הסביבה. בית הספר היה דתי מתנועת "המזרחי".
שנתיים אחר כך נבנו מאבן, שני חדרים. ששימשו גם כגן ילדים. חלק מהתלמידים למד באחד מחדרי בית הכנסת.

בית הספר הראשון של רמתיים החל דרכו בשנת 1934 בצריף עץ שבגבעת הכיבוש. אחר כך נבנו על הגבעה ברחוב בן גמלא שני חדרים מאבן. וילדי רמתיים שלמדו במגדיאל החלו ללמוד ברמתיים.

ילדי הדר ורמת הדר למדו ברמתיים

שמחה קליין. הצריף הראשון 2020