ממשיכים יעקב, ראבן
בת הזוג אסתר בריא

תמונה:
חנה וראובן בריא