ברוך ליטאי, נולד למלכה ולמרדכי מנחם ליטבסקי, בוורשה, פולין, בשנת תרנ"ח - 1898.

עלה ארצה בשנת 1926 והתיישב במגדיאל, למד באוניברסיטה העברית בירושלים ועבד בחקלאות במושבות השרון,

עבד בחברת ההסרטה "יונייטד פילם סרביס– Unit.ed Film Service" שהייתה ספקית הסרטים למחנות הצבא הבריטי בארץ ישראל.

בשנים 1935 – 1942 עבד בקואופרטיב תובלה "המרץ", שהובילה מוצרי חקלאות. 

בין השנים 1942 – 1959 – שימש ברוך כמזכיר מועצת מגדיאל.

בשנת 1959 נבחר לראש מועצת מגדיאל וכיהן בה עד שנת 1964 שנת האיחוד עם הדר רמתיים.

בתקופת כהונתו דאג להמשך פיתוחה של מגדיאל. ולמיזוג-איחוד מגדיאל עם הדר-רמתיים.

בשנת 1961 דאג ליטאי להפעלת מפעל הזנה בבית הספר ממלכתי דתי "מזרחי".  בתקופתו הפך בית הספר מוסינזון מבית ספר חקלאי לבית ספר מקצועי והחל לקלוט תלמידים מהסביבה.

תפקידו העיקרי כראש המועצה היה לדאוג לדיור לעולים מול משרד הפנים, קליטת עלייה ומיגור תופעת המעברות. הוא דאג לסל קליטה לעולים בתקופת הצנע הקשה, 1949 - 1959.

בתקופתו חלה האצה בפיתוח מגדיאל והמושבה רושתה בקווי חשמל.

בנובמבר 1962 פורסם מכרז לבאר שלישית ליד מוסינזון, אושר קידוח הבאר והעבודה נמסרה לחברה המאוחדת לקידוח בע"מ.

בינואר 1963 הוחלט על הרחבת הרחובות אוסישקין וחנקין כולל מדרכות.

למושבה מגדיאל היתוספו בתקופת כהונתו  3.660 דונם אדמה, שיועדו לשיכוני מגדיאל ולמבנים בה, כמו: בנייני מוסינזון, שלוותה, שיכון העובד הציוני, פרדס השייך לחק"ל ושטח שניתן לאלישמע.

אושרה סלילת כביש בשיכון עמידר וזיפות הכביש לרמתיים.

כיהן בתפקידו כראש-מועצה במגדיאל בין השנים 1964-1959 .

ב-1 באפריל 1964 - ישיבה מספר 238 - דנה המועצה באיחוד הדר רמתיים ומגדיאל. משרד הפנים המליץ על מיזוג הרשויות.   

בשנת 1964 חל המיזוג-איחוד עם השכנה הדר רמתיים. שתי הרשויות התכנסו בנפרד והצביעו בעד האיחוד. משרד הפנים בראשות השר חיים משה שפירא, ראה זאת  בעין יפה וביום ז` בכסלו תשכ"ה – 12 בנובמבר 1964, פורסם צו מטעם שר הפנים בקובץ התקנות מספר 1647 בדבר איחודן של מגדיאל ושל הדר רמתיים לרשות מקומית אחת ששמה הוד השרון.  

ב-1 בדצמבר 1964 עברו כל זכויות והתחייבויות שתי המועצות הללו למועצה החדשה-הוד השרון. בנימין אבן נבחר לכהן כראש המועצה המשותפת וליטאי נבחר כסגנו. ברוך ליטאי כיהן כסגן ראש המועצה החדשה בהוד השרון עד פרישתו לגמלאות ב-1 באפריל 1966.

23 שנים בשירות הרשות המקומית מגדיאל והוד השרון מהוות פרק חשוב בהתפתחות השלטון המקומי. ברוך הניח יסודות מבורכים למנהל ציבורי תקין במגדיאל.

לאות הוקרה ראה בנימין אבן ראש מועצת הוד השרון לרשום את ברוך ליטאי ב"ספר הזהב" של הקרן הקיימת לישראל.

ברוך ליטאי זכה לאות יקיר הוד השרון בינואר 1994.

ברוך ליטאי נפטר ב-4 בדצמבר 1995 בגיל 97 שנה.

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020