נולד בסוקולקה, פולין, בשנת תרס"ז-1907. עלה ארצה כחלוץ ב-1922 והתיישב במושב החקלאי כפר-מלל. פעל רבות בקרב ציבור הפועלים ונבחר למזכיר מ.פ. מגדיאל. פעל גם במחלקת הקליטה של הסוכנות ובמרכז החקלאי. במלחמת העולם השניה התגייס לבריגדה היהודית ועם השחרור חזר לפעילות עניפה במושבה.

 

ב-1955 נבחר לראש המועצה של הדר-רמתיים, ובמסגרת כהונתו פעל רבות למיזוג עם רמת-הדר. מאוחר יותר נמנה על אדריכלי האיחוד של מושבות הוד-השרון.

 

בתקופתו הורחב החינוך העל-יסודי והמקצועי, נבנו שני אזורי תעשיה והותקנה מערכת תיעול כללית. נבחר שלוש פעמים רצופות לראשות המועצה, ועם איחוד מגדיאל והדר-רמתיים בשנת 1964, נבחר פה-אחד לראש המועצה הראשון בהוד-השרון. כיהן בשנים 1969-1955.