בת הזוג גיטה בן מנחם

הוריו של יצחק בן מנחם-גוליבר, שעל שמו רחוב הגיבור