חיים בלומנטל נולד בירושלים לאחת מהמשפחות הוותיקות בעיר. בנעוריו חילק חיים את זמנו בין ביתו בירושלים לבין פתח תקווה. כבחור צעיר היה חבר `השומר`, `ניל"י` ואף שרת בצבא האוסטרי בירושלים בזמן מלחמת העולם הראשונה. בגלל השכלתו הרחבה ידע חיים בלומנטל שש שפות על בוריין על כן התגייס לגדודים העבריים והיה חבר בפלוגות המודיעין הראשונות.

 

לאזור השרון הגיע כרועה הבקר הראשון באיזור. הוא התיידד עם ערביי הסביבה, עם הבדואים מהשבטים באיזור ובמקביל שמר על קשרים טובים עם שומרי המושבות כמו אברהם שפירא מפתח תקווה, אברהם דרויאן מכפר סבא, נתנזון ואחרים. בלומנטל הקדיש חייו ללימוד אורחות הבדואים המדבר והלכות הבקר והצאן. הוא נחשב למומחה ובר סמכא בנושאים הללו. את ידיעותיו הרבות העביר ליישובים היהודיים באזור על מנת לעזור בהגנתם.
בשנת 1931 הקים משפחה בכפר סבא והמשיך את מחקריו בנגב.

(מקור: דברי הספד לחיים בלומנטל, תיק מספר 138, ארכיון הוד השרון).

בין השנים, 1925 - 1926, היה חיים רועה הבקר במגדיאל. (שמחה קליין. מתוך הארכיון)