בכפר הדר בנתה מועצת הפועלים צריף כדי לשמש מקום מפגש לחברים. בערבים שקק המקום חיים. לימים החליטה מועצת הפועלים בכפר הדר לבנות בית מפגש חדש שיקרא "בית הפועלים". התכנון הופקד בידי האדריכל מרדכי מסטצקין-קרייתי, שלאחיו, המהנדס קרייתי, היה פרדס במקום. טקס הנחת אבן הפינה נערך ביוני 1939 ומסיבת סיום הבנייה - באוקטובר של אותה שנה. בבית היו שני חדרי משרדים למועצה וללשכת העבודה ואולם לאספות ופעולות תרבות. הבניין הוקם בעזרת המרכז החקלאי ובתרומות ימי עבודה של פועלי המקום.

( חשביה אריה, עיר הירוק, סיפורה של הוד השרון, הוד השרון, 1996, הרץ אפרים, כהן עמיחי, שער ראשון: תולדות כפר הדר (1927 - 1964), הוד השרון, 1997)