בית ספר לילדי שבט הבדויים אבו-קישק.

מבנה אבן ובו שני חדרים הנמצא לרגלי אתר האשפה המתנשא מעל גבעה שהשקיפה אל כל הסביבה, לפני שהמקום הפך לאתר האשפה של הוד השרון. הוא נבנה על ידי הממשלה המנדטורית כדי שישמש בית ספר לילדי הבדויים של ראש השבט  פארס אבו קישק. אדמותיו הרבות השתרעו על שטח גדול מאדמות הוד השרון ונגאלו על ידי גורמים שונים וביניהם יהושע חנקין.
ע"פ הסיפור, הנסיון להושיב את ילדי אבו קישק על ספסל הלימודים לא עלה יפה. הוריהם סרבו לשלוח את ילדיהם למבנה קשיח סגור ועמיד, והילדים לא באו ללמוד והמבנה עמד נטוש מיום בנייתו. בזמן שהאתר היה פעיל, על גגו של המבנה הוקם חדר תצפית של שומר האתר ומפעיליו.

(קדמון יצחק, ביה"ס לילדי הבדווים", חדשות השרון, 24.9.99)