מקום לידתו פולין
תפקידו בקהילה רופא המושבה
מקצועו רופא
חינוך רפואה
בת הזוג אידה בורנשטיין
 
תמונה:
עם מרים, תמר ואילן כהן עם הכלב במבי