מקום לידתו פולין ביאליסטוק
תאריך לידתו 1881
עלה ארצה ב- 1921
תאריך פטירתו 1966
ממשיכים ילדים: איסר, יעקב, אברהם, תחייה.
בת הזוג אהובה בורלא