בן אהובה וצבי
תאריך פטירתו 1969
ממשיכים ילדים: דרורי
בת הזוג חינקה בורלא

תמונה:

יעקב סמל הנוטרים באמצע - 1938, עם אפרים הרץ מימין
חינקה ב-1934
חינקה, רבקה לבנה ובתה, תחיה ובתיה בורלא ואברהם לבנה