בעבר נקרא תל "אלמורמר", בקרבתו מצויים נחל הדר ונחל קנה. עתה לאחר שפרדס בחרייה נעקר, הוא נראה מכל הצדדים מגודר בגדר צברים ולרגליו בצד מערב עצי זית עתיקים, שנטעו בתחילת המאה מייסדי הפרדס.
תל קנה הוא אחד משרשרת התלים לאורך הירקון ומצטרף לתל קסילה בתל אביב, תל גרישה ברמת גן ותל אפק שבראש העין. תל קנה אומנם לא נחפר עוד ונחקר ביסודיות כמו שאר התילים אך נסקר מספר פעמים.
ההיסטוריה של התל מלמדת על רצף התישבותי מימי הכנענים ועד ימי שיבת ציון, וכמו כן נמצאו בו ממצאים הפניסטים ורומים ביזנטיים וערביים.

(קדמון יצחק, "תל קנה - תל אל מוחאמר", חדשות השרון, 1.10.99)