תל קנה(מסומן בעיגול במפה), הוא אחד משרשרת התלים לאורך הירקון ומצטרף לתל קסילה בתל אביב,
תל גרישה ברמת גן ותל אפק שבראש העין. תל קנה אומנם לא נחפר עוד ונחקר ביסודיות כמו שאר התילים אך נסקר מספר פעמים.
ההיסטוריה של התל מלמדת על רצף התישבותי מימי הכנענים ועד ימי שיבת ציון.
בעבר נקרא תל "אלמורמר", בקרבתו ניטע ב-1905, פרדס בחרייה וזורמים נחל הדר ונחל קנה. משנעקר פרדס בחרייה ,  נראה התל מִתַּמֵּר בשט ומסביבו מגודר בצמחי הצבר.

בתל נתגלו ממצאים כמו :  קברים, חרסים מן התקופות הברונזה התיכונה , הברזל, הפרסית, ההלניסטית והביזנטית.