שדרת ברושים זו היתה שער הכניסה המזרחי לפרדס בחריה, משער הכניסה זה עבר היבול של הפרי הארוז לנמל יפו. הדרך ממשיכה וחוצה את נחל קנה ובהמשך עוברת בגשר צר מעל נחל הדס שנשפך לירקון, במקום הנקרא בפינו "גינת אגוז" על שם עץ אגוז המלך, שנותר לפליטה ליד הגשר.

(קדמון יצחק, "אתרים בצעדת 2000", חדשות הוד השרון, 8.9.00)