בכיכר הציונות ברחוב הפרדס פינת רחוב הציונות, היתה הבאר הראשונה של כפר הדר.
עתה לאחר הקמת פארק ארבע העונות בסביבתה, ולאחר שנבנה השיכון גבעת השרון, ונסללו מדרכות ותאורה ליד הבאר, בולט הניגוד בין החדש והישן.
ישנו ניגוד בין הפיתוח המזורז לאותה "אנדרטה" של כפר הדר. באר עתיקה זו הקיימת בימינו משמשת כזכרון לאותם ימים ראשונים של ההתישבות בכפר הדר.

(קדמון יצחק, "בין שישי לשבת: יש לי גן ובאר יש לי", חדשות הוד השרון, 25.12.98)

נמצא ברחוב הפרדס