הגבעה המצויה מצפון מערב לתל קנה על דרך הים ומתנשאת לגובה של כ-34 מ` מעל פני הים פרח הכלנית נותר לפליטה באזור דרום השרון רק בגבעה זו. שמו המדעי של הפרח הוא "אנמון" שמקורו באגדת עם מהמיתולוגיה היוונית. בעבר היו מצויים במקום גם צבעונים, נרקיסים ותורמוסים לרוב, עתה נותרו רק הכלניות היפהיפיות המתעוררות בחורף ומתות באביב.

(קדמון יצחק)