גבעה זו היתה שייכת לנחום שיפר יהודי ציוני מקנדה, שרצה בתחילת שנות העשרים ליישב את המקום ע"י חקלאים. הוא קנה שטח של 1200 דונם ופיתח במקום לא רק פרדסים ומטע בננות, אלא גם לול ורפת, כמו כן נעשו ניסיונות ראשונים לגדל תפוחי אדמה. במשך הזמן ירד שיפר מנכסיו כי היה תמים ואידיאליסט, הוא מכר את אדמותיו בשנת 1946 והציע את השטח הנקרא כיום "גבעת הוד" למועצת המושבה רמתיים, שלא יכלה לרכוש אותו גם במחיר מציאה. לכן בסופו של דבר נמכרה גבעת הוד לעיריית תל אביב אשר הקימה בו שני מוסדות חינוך מיוחדים. האחד נמצא בצד המזרחי של הגבעה ונקרא "בית הנערה" - פנימייה לנערות - אשר בכניסה אליו מצויה שדרת פיקוס יפהפיה ,ובצד המערבי בית ספר יסודי שגם הוא יועד לילדים שנזקקים לתנאים טובים יותר בחינוך ובמגורים. בגבעה זו הוקמו על ידי תושבי כפר הדר שני מגדלי מים, המתנוססים עד היום לתפארת ובאחד מהם יש חרכי ירי כסימן להגנת הדר מפני הפורעים. כמו כן הקים נחום שיפר ליד ביתו מגדל מים בנוסח חומה ומגדל ששימש את צרכי המים של ביתו וסביבתו.
בעתיד צפוי לקום במקום פארק גדול ומבני מגורים מצדדיו.

(קדמון יצחק, "אתרים בצעדת 2000", חדשות הוד השרון, 8.9.00)