במגדיאל ניתן למצוא אתרים המספרים את עברה, והם:

  • בית הכנסת "משכן יעקב" בכיכר אוסישקין
  • בית הספר הראשון, רחוב חנקין פינת אסירי ציון
  • בית זקיף ברחוב זקיף
  • מגדל המים הראשון ברחוב אהבה
  • שרידי באר המים הראשונה ברחוב הרצל פינת המקשר
  • בית האיכר
  • בית הקולנוע הראשון דרך מגדיאל פינת אהבה
  • גן הבנים במרכז
  • 4 הרחובות הראשונים - סוקולוב, חנקין, הרצל ואוסישקין שהיה לדרך מגדיאל.
  • הצריף הראשון ברחוב סוקולוב 6

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון