מקום לידתו רוסיה
תאריך לידתו 1905
עלה ארצה ב- 1911
שם נעורים אושרוב
ממשיכים ילדים: נורית, עמלה וישראל
בת הזוג בתיה אשרי
 
תמונה:
ניסן בטרקטור
בתיה אשרי
בתיה, ישראל ועמלה
בתיה עם עמלה ונורית