עלה ארצה ב- 1924
תאריך פטירתו 1984
חינוך הסמכה לרבנות
ממשיכים ילדים: נעמי וגינה
בת הזוג שולמית אקסלרוד
 
תמונות:
שולמית אקסלרוד
שולמית וגנסיה
שולמית, חיים ונעמי