את האנדרטה הקימו בני מגדיאל. הרעיון החל לקרום עור וגידים בחגיגת שישים שנה למגדיאל שנערכה ב-1984. ישקה פוטש, יעקב פיינשטיין ויוסף פירסט, בני מגדיאל, חברו יחד למצוא את המימון, לערוך מחקר ולתת למקום אופי וצורה מכובדת למען הדורות הבאים.

במשך השנים האחרונות עסקו פיינשטיין ופירסט במחקר חובק עולם להתחקות ולבדוק את כול הממצאים על המייסדים הראשונים. נקבעו קריטריונים ראשונים. שמות המייסדים החקוקים באנדרטה יהיו אלה שרכשו נחלות ואשר התיישבו במקום בין השנים 1924 - שנת ייסוד המושבה ועד 1934. על אף המחקר הייסודי הותירו בוני האנדרטה מקום לשמות נוספים אם יבוא ערעור כל שהוא ממשפחה שנעלמה מעיני החוקרים.

במימון ההקמה השתתפה במחצית חברת "המרוה" שהיא חברת המים של מגדיאל. כמו כן שילמו בני המייסדים חלק מהוצאות ההקמה.

האנדרטה מבטאת בכבוד את מעשה הראשונים, יש פיתוח סביבתי נאה. היא משתלבת בנוף של הסביבה והפכה לחלק בלתי נפרד מבית האיכר ששופץ, ואכן נתגלתה צורתו ביתר שאת על רקע האנדרטה. אחד הסמלים באנדרטה, שהיא גם מוארת בלילה, הוא השתקפות המים בצינורות שקופים שבהם מפכים מים בין לוחות השמות.

באנדרטה שמות מייסדים, איכרים ואנשי מעשה היכולים למלא ולהכיל ספר היסטוריה.
כבר בימים הראשונים, כשהחלה להסתיים עבודת ההכנה והגינון מסביב, נראו מבוגרים ותלמידי בתי ספר פוקדים את המקום, קוראים שמות ומזינים עיניהם במבנה. דבר זה מעיד שצריך להכין תשתית תיאורטית של סיפור הראשונים ותולדות חיים של המייסדים. דבר זה נדרש ונצרך על ידי המבקרים, התלמידים ותושבי המקום החדשים שרוצים להכיר, ללמוד ולדעת מעשי ראשונים.

(קדמון יצחק, "אנדרטת ראשונים במגדיאל")