האנדרטה ניצבת במרכז המושבה.
קיר אבן מעוגל, שגולפו בו סמל החרב ועלה הזית ומגינים, הוא ציון לבנים שנפלו. ראשיתו ציון לנופלים במלחמת העצמאות. על הקיר נרשם באותיות מתכת: "ציון לבנינו היקרים שנפלו במלחמת השחרור. שמם ינון לעד". שמותיהם של 37 הנופלים חקוקים במגינים.
לימים הפכה האנדרטה ציון לבנים שנפלו בכל מערכות ישראל. נוספו בה מגינים, ועליהם נחקקו שמותיהם של מבצע "קדש", מלחמת ששת הימים ובשירות צה"ל. המלים "מלחמת השחרור" הוחלפו ב"מערכות ישראל".