ממשיכים יאיר
בן הזוג שמואל אמסטרדמר

עיסוקו מומחה לפרות ולרפתות
מקצועו חקלאי
ממשיכים יאיר
בת הזוג אסתר אמסטרדמר