זהו האיחוד הראשון מבין 3 האיחודים ונעשה בשנת 1951.

המועצה המקומית רמתיים ראתה את שכנתה הוותיקה, כפר-הדר, כחלק בלתי-נפרד מהישוב, ללא חיץ חברתי וללא גבולות טבעיים, ופעלה למען מיזוג שני הישובים.
בישיבת המועצה מיום 1.2.1951, מחליטים חברי המועצה פה אחד, לפנות לשר הפנים ולבקשו לאחד את רמתיים עם כפר-הדר. הגשמת הרעיון לא איחרה לבוא.
בשנת תשי"ב (1.11.51) פורסם ברשומות צו בדבר מיזוג שני הישובים הללו לישוב אחד בשם "הדר-רמתיים", וראש המועצה היה שלום לרנר.
המועצה המאוחדת התחילה לפעול במרץ רב לקליטת עליה ובניית שכונות חדשות, סלילת כבישים, בניית בית תרבות וספריה חדשה והרחבת רשת מוסדות החינוך, הנחת קווי מים חדשים ואיחוד השירותים המוניציפאליים לתועלתו ולרווחתו של הציבור.
איחוד זה בין רמתיים לכפר-הדר נתן את האות לאיחודים נוספים בעתיד במושבות הוד-השרון.

אחריו

האיחוד השני בין הדר רמתיים לרמת הדר 1963

האיחוד השלישי והאחרון בין הדר רמתיים ומגדיאל 1964