אחוד ראשון - רמתיים עם הדר - 1951
 ב-1929 החליטו בכפר הדר כי השם הרשמי ליישוב יהיה - הדר (על פי מסמכי ארכיון)
בפרוטוקול מיום  26.4.1928 כבר דנים ברמתיים בבקשת הדר להתאחד.
ב- 1949, קבלה רמתיים מעמד של מועצה מקומית. המועצה הראשונה במדינת ישראל.

מועצת רמתיים ראתה את שכנתה הוותיקה הדר כחלק בלתי נפרד מהיישוב ללא גבולות ברורים ופעלה למען מיזוג שני היישובים. 

מבחינה גיאוגרפית ותפקודית היו כל הסיבות לאיחוד הדר עם רמתיים: רשת מים חופפת בחלקים גדולים, שימוש בצירי תנועה חופפים, מערכת חינוך משותפת, תושבי הדר ערכו קניות במרכז רמתיים, נוצר צורך להשלים בנייה וסלילה בשטחים הנושקים בין רמתיים והדר. ונוצר צורך בשימוש בבתי אריזה משותפים בפרדסים.
המציאות של עלייה מרובה המופנית לרמתיים ולהדר גורמת אף היא לשיתוף פעולה של השתיים  בקליטה ובתעסוקה.

וָעד הדר בחן רבות את הצעת האיחוד. ברור היה לו גודל הקשיים להמשיך ולנהל באופן עצמאי את היישוב. ההוצאות הכרוכות בניהול המושבה גדלו, אך המיסים שהתקבלו ממספר קטן של מתיישבים לא אפשרו להם לספק שירותים איכותיים לכולם.
שאלת האיחוד עוררה מחלוקת בקרב המתנחלים, כך קראו לעצמם המתיישבים. הם לא רצו לאבד את הריבונות על הדר, אך לבסוף היתה  הסכמה למיזוג. בשנת 1948, עברו אדמות אבו קישק שהיו ברשות הדר  כ"נדוניה" לאיחוד עם רמתיים. ברוב דעות הוחלט לאחד את שתי הרשויות .
בישיבת מועצת רמתיים מיום 1 בפברואר 1951 מחליטים חברי המועצה פה אחד לפנות לשר הפנים משה שפירא ולבקש ממנו לאחד את רמתיים עם הדר. בזאת להרחיב את שטח השיפוט בממדים המבטיחים פיתוח המושבה.

באפריל 1951 התקיימה ישיבה בנושא מיזוג הדר ורמתיים לבקשת  משרד הפנים .

ב- 1951 אוחדו שני הישובים, הדר ורמתיים שכללה את כפר הניצחון לימים גני צבי , נווה הדר, שכונת נווה עובד לימים נווה נאמן ומעברת רמתיים, ליישוב חדש בשם "הדר רמתיים", שאושר ע"י ועדה ממשלתית.

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון 2020