איחוד הדר רמתיים עם רמת הדר

זהו האיחוד השני מבין השלושה.

האיחוד הבא שהתבקש היה איחוד בין הדר-רמתיים לרמת הדר. היוזמה לאיחוד נולדה הפעם ממשרד הפנים, ולא מקרב התושבים משרד הפנים, שנקט מדיניות של צמצום מספרן של הרשויות המקומיות הקטנות על-ידי מיזוגן ברשויות גדולות יותר.
ואכן, במסגרת זו הוחלט לאחד את רמת-הדר עם שכנתה הדר-רמתיים.
וב-25 באפריל 1963 פורסם ב"רשומות" צו לאיחוד רמת הדר עם הדר-רמתיים. מאחר שהשם "הדר" היה משותף לשני היישובים הללו, נקבע, ששמה של הרשות החדשה יוסיף להיות הדר-רמתיים.
בראש הרשות המקומית החדשה, הדר-רמתיים המורחבת, שמספר תושביה עמד על 8,400 ושטח השיפוט שלה היה 16,000 דונם, נבחר לעמוד בנימין אבן, איש רמתיים.

רשמה - שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020