זהו האיחוד השני מבין 3 האיחודים. נעשה בשנת 1963 

היוזמה לאיחוד נולדה הפעם בתוכי משרד הפנים, ולא באה מקרב התושבים. 
מדיניותו של משרד הפנים באותה עת היתה לצמצם את מספר הרשויות המקומיות הקטנות ולהמליץ על איחודן עם רשויות גדולות יותר. ואכן, במסגרת זו לא שפר חלקה של רמת-הדר והוחלט לאחדה עם שכנתה הדר-רמתיים, ע"פ צו שהתפרסם ברשומות בשנת תשכ"ג (25.4.63). השם המשותף לשתי המועצות נשאר "הדר-רמתיים".
עם המיזוג מנתה האוכלוסייה הכוללת 8,400 נפש עם שטח שיפוט של 16,600 דונם.
בראש הרשות המקומית החדשה נבחר לעמוד מר בנימין אבן.