איחוד הדר רמתיים עם רמת הדר

זהו האיחוד השני מבין השלושה.

האיחוד הבא שהתבקש היה איחוד בין הדר-רמתיים לרמת הדר. היוזמה לאיחוד נולדה הפעם ממשרד הפנים, ולא מקרב התושבים משרד הפנים, שנקט מדיניות של צמצום מספרן של הרשויות המקומיות הקטנות על-ידי מיזוגן ברשויות גדולות יותר.
ואכן, במסגרת זו הוחלט לאחד את רמת-הדר עם שכנתה הדר-רמתיים.

עד  1951 התנהלה רמת הדר על ידי האגודה החקלאית השיתופית ובהמשך על ידי ועד הכפר. בשנת 1951 ניתן לרמת הדר מעמד של מועצה מקומית.
בשנת 1963 פנה שר הפנים, חיים משה שפירא,  אל רמת הדר והציע לה להתאחד עם הדר רמתיים.
ואכן, בשנת 1963, התאחדה המועצה המקומית רמת הדר עם המועצה המקומית הדר-רמתיים.
השם המשותף לישוב החדש נשאר "הדר-רמתיים".

וב-25 באפריל 1963 פורסם ב"רשומות" צו לאיחוד רמת הדר עם הדר-רמתיים. מאחר שהשם "הדר" היה משותף לשני היישובים הללו, נקבע, ששמה של הרשות החדשה ימשיך להיות הדר-רמתיים.
בראש הרשות המקומית החדשה, הדר-רמתיים המורחבת, שמספר תושביה עמד על 8,400 ושטח השיפוט שלה היה 16,000 דונם, נבחר לעמוד בנימין אבן, איש רמתיים.

רשמה - שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020