מקום לידתו פולין
עלה ארצה ב- 1930
עיסוקו בעל קיוסק
תאריך פטירתו 1976
ממשיכים ילדים: שושנה וחיים
בת הזוג יפה אושינסקי

תמונות:

 

יפה ופנחס

 

יפה אושינסקי