מקום לידתו פולין
עיסוקו גידול בקר, ממונה על הרפת ומורה ומדריך בגידול בקר וטיפול בפרות כמו כן עסק בעבודת הפרדס הפרטי וכן כשכיר
ילדים מתתיהו ז"ל ויריב
ממשיכים בנו- יריב אורן

 

בת הזוג סוניה אורבוך (אורן)

 

 
תמונות:
שרה (סוניה) ויחיאל אורן 1948
משפחת אורן וחברים מירקונה, 1931
משפחת יריב ואביבה אורן עם הוריהם
יריב ואביבה גורן וילדיהם אורית, איל ויחיאל 1965