הפארק האקולוגי הוד השרון - נחנך בחודש מארס  2018

הפארק האקולוגי הוד השרון הוא פרויקט המשותף לעיריית הוד השרון, רשות נחל הירקון, רשות הניקוז , המשרד להגנת הסביבה ורשות מקרקעי ישראל הקרן-לשטחים פתוחים, פרויקט הנחשב לגדול מסוגו בארץ. בראשו, שִׁיקוּם נחל הדר החוצה את הוד השרון בחלקה הדרומי, שלושה אגנים ירוקים, אחו לח ואגם הגדול מסוגו בישראל, שהוא למעשה, אחד הגורמים המשפיעים לשיקומו של נחל הירקון.

הפארק מצוי מערבית לאזור התעשייה נווה נאמן ומתפרש על שטח בן כ- 150 דונם.

עיריית הוד השרון ועיריית כפר סבא שידרגו  את מכון טיהור השפכים (המט"ש) כשמטרתן היא, טיהור מי השפכים לרמה שלישונית שהיא רמת טיהור גבוהה, על ידי סינון המים באמצעות אמצעים ביולוגים, סינון חול וקרני .UV

וכל זה כחלק מפרויקט גאולת הירקון.

ממכון הטיהור מגיעים המים בצינור תת קרקעי באורך-5 ק"מ אל המשאבות  ובלחץ מובלים המים לבריכות שלושת האגנים הירוקים, אשר הוקמו בשיתוף רשות נחל הירקון ומשתרעות על שטח של 40 דונם ומים המגיעים ממכון הטיהור עוברים בהם הליכי שדרוג ביולוגיים ע"י צמחים ייחודים.      אלו ברכות בטון מלאות במצעים –אגרינטים לסינון וניפוי (כמו:חצץ, אבני בזלת ועוד) ומעליהם שכבה דקה של מים וצמחיה. באגנים יש 50 מזרקות שמעלות את המים והם נפגשים עם החמצן שבאויר ועוברים תהליך של חימצון התורם לטיהורם.

מי שסייע להקים את האגנים, היא הקהילה היהודית האוסטרלית, אשר איבדה 4 ספורטאים באסון גשר המכביה ב 14 ביולי 1997, באסון זה נפצעו גם 69 מהנבחרת האוסטרלית וזאת עקב מי הירקון המזוהמים.   

מתוך 20.000 קוב מים ( 20,000,000 ליטר מים) המגיעים ביממה, לאגנים הירוקים, 14.000 קוב מים  מוזרמים ישירות לנחל הירקון, בפרויקט טיהור נחל הירקון, כמים מטוהרים ברמה גבוהה, שיתרמו רבות לשיקומו. ו- 6000 קוב המים הנותרים מוזרמים אל האגם בפארק.

האגם האקולוגי, שבמרכז הפארק, שטחו 20 דונם, בו זורמים מים מושבים, לאחר שעוברים טיפול בשלושת האגנים הירוקים  ופועלים כמוקד טיהור מים ולמידה סביבתית.

באגם, המים מטוהרים טיהור שישי ושביעי על ידי מגע עם האוויר, צמחי מים, חצץ ועשרות אלפי דגים.

הדגים המצויים באגם הם: אמנונים(מושטים), קרפיונים ומעט שְׂפַמְנוּנִים.

את המים שואבים ומעלים לראש המעיין שהוקם, בחלק מנחל הדר, אשר עובר בפארק ומשם מוזרמים המים לאורך 2.5 ק"מ בערוץ נחל הדר, בכוח הכבידה (גרביטציה), עם 33 מפלונים קטנים חזרה לירקון.

לאורך נחל הדר הזורם בפארק ניטעו עצים, הוקמו מקומות ישיבה ועוד.

הנחלים העוברים בהוד השרון, הם: הדס, הדר, פרדס ונחל קנה.

כיום 2019, שטח הפארק הוא כ- 250 דונם והוא הולך לגדול ל 1400 דונם עד הגדרות של תעש(רמת השרון) במערב.

הצמחייה בפארק האקולוגי

הצמחים הטבעיים שנשתלו במקום, הם צמחים שגדלו לאורך שנים באגן עמק הירקון וכוללים למעלה מ- 150,000 זרעים וייחורים שנאספו במשך שנה שלימה ממשתלות פרטיות ברחבי הארץ ומגנים בוטניים באוניברסיטאות תל-אביב וירושלים. כל שנאסף, הונבט במשתלה והועבר לשתילה בפארק, לצד למעלה מ- 200 עצים בוגרים ושני עצי זית בני 1000 שנה, שנתרמו על ידי קק"ל ונשתלו במתחם.

הפארק האקולוגי, הייחודי, הפך למוקד למידה עבור גופים וארגונים רבים דוגמת הטכניון, מכללת רופין, מכללת מכמורת, הפקולטה לאדריכלות נוף, משרד החקלאות וחברות פרטיות, המקיימים במקום סיורי היכרות ולמידה אודות מערכות הפארק האקולוגיות הייחודיות, עם החי והצומח והפיכתו לפארק אקולוגי ייחודי מסוגו במדינת ישראל.

בפארק קיימת מערכת השקיה הנשלטת עפ"י מזג האוויר .

מפרט הפארק –

20 דונם אגם אקולוגי, כ-16 דונם מדשאות,  3600 מ"ר של משטח דֶק,  5,400 מ` שביל לאורך הנחל,

40 דונם אגני חמצון ירוקים,  5,600 מ` שבילי אופניים,  6,300 מ` טיילת בטון, כ-150 דונם שטח כל הפארק, בשנת 2019.

בשטח הפארק כלולים גם:

•           תל קנה אתר ארכיאולוגי, ההיסטוריה של התל מלמדת על רצף התישבותי מימי הכנענים    

            ועד ימי שיבת ציון, וכמו כן נמצאו בו ממצאים הפניסטים ורומים ביזנטיים וערביים. בשנת

            2007  נמצאו בתל, חניתות לוחמים כנענים וגתות.                                                                                            תל קנה הוא תל מקראי 1300 לפנה"ס. בראש התל נתגלתה בריכת מים שהיתה מוסוות

•           הר הזבל, גבעה, שנוצרה עם השנים כאשר את כל הזבל של הוד השרון היו  עורמים בה.

•           גבעת הכלניות, גבעה אשר בחורף מתכסה מעטה אדום של כלניות.

•           בית הספר הבדואי, שנבנה על ידי הבריטים לשרת את השבט הבדואי של אבו קישק, שגר  

            במקום, אך הבדואים לא נכנסו מעולם לבית האבן ובית הספר נותר דומם.

באזור פזורים מבנים שהיו פעם בתי אריזה של הפרדסים בסביבה ביניהם פרדס בחריה שניטע במקום.

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020