מקום לידתו רוסיה
בת הזוג ציפורה אברמוביץ

 

 

תמונות:

 

 

עם הבנים יהודה אברהם ועקיבא
ציפורה אברמוביץ