תפוח הזהב, התפוז, הגיע לארץ בתחילת המאה ה- 18 מפורטוגל. בראשית המאה עשרים התחיל ענף ההדרים לתפוס את מקומו כאחד מהגידולים המרכזיים בחקלאות בארץ ישראל. אזור יפו התמלא בפרדסים של בעלי רכוש וממון ערביים מיפו שניצלו את העובדה כי הקרקע והאקלים התאימו והמים היו בשפע. באותה עת התחילו הפרדסים לתפוס את מקומם גם בקרב היישוב היהודי. כשהתברר כי ענף הגפנים כמעט התחסל והשקדים שתפסו את מקומו לא התאימו לכל דבר התחילו חיפושי דרך חקלאיים חדשים ובכללם ניסיונות בגידול עצי הדר במקומות שונים בארץ. המפנה חל בשנת 1904 אז הגיעו לארץ יהודים בעלי הון שהיו מוכנים להשקיע כסף בנטיעת פרדסים ולידם ציבור החלוצים עולי העלייה השנייה שחיפשו מקורות פרנסה ותעסוקה. כך נוצר מוקד חדש באזור המושבות פתח תקווה, נס ציונה, רחובות וחדרה.