המושבה נוסדה בשנת תרצ"ח, 1938, ע"י עולים מגרמניה ומאיטליה ונקראה על שם הגבעות וההדרים במקום.