ראשוני מגדיאל התנחלו ביישוב בתנאים לא תנאים, כל חומרי הגלם לבניית הבתים הובלו על גבי גמלים, שיירות גמלים היו למחזה שבשגרה ביישוב, לצד העגלות שהובילו אתה מים מהבאר של כפר סבא. הטנדר הוביל את הפועלים. אך למרות כל הקשיים הסתיימה בניית בתי המגורים כעבור זמן קצר ומי שלא יכול היה להרשות לעצמו בית אבן השיג צריף או בנה אחד. את תכנית המושבה הראשונה הכין האדריכל קרייתי (מסטיצ`קין), ע"פ בקשת וועד המושבה. קרייתי קבע את מרכז המושבה אליו מתנקזים חמשת הרחובות הראשונים, כשבכיכר שנוצרה הוקם בית הכנסת המרכזי של היישוב. עם השנים הוכנה תכנית מתאר ראשונית ליישוב בה הושם דגש רב על השטחים שיוקצו לגנים ציבוריים, `כיכרות נוי` ומגרשי משחקים. המרכז המושבה תוכנן גן ונטעו עצי מחט ועצי נוי אחרים.

(זקיף שמואל, גולה ומולדת, מגדיאל, 1954)