אריך מוזס ודב קנטרוביץ המשקיע חברו למשה גולדברג, מומחה לפרדסים מפתח תקווה להכשרת הקרקע. גולדברג טען כבר בהתחלה שהקרקע מתאימה לגידול הדרים אך האחרים שלא ידעו מה אפשרויות ההשקיה שיעמדו לרשותם העדיפו גידולי תבואה וכרמים כמו מגדיאל בראשיתה. הראשון שבנה בית וגר בו, ברמתיים היה דב קנטרוביץ, ואילו האחרים התגוררו בבית שהתחיל מוזס לבנות באדמתו. "הקבוצה ההולנדית" היססה זמן רב לפני שעלו על הקרקע ב-1925. מאוחר יותר הגיעו מי שנקראו ה"עליה השניה" של רמתיים שעלו לקרקע באוגוסט 1927 (קבוצת האוטהקר, ש,ק,). בעזרת הלוואה שקיבלו ממחלקת ההתיישבות של ההנהלה הציונית וכסף שהגיע משני תורמים בלגים לפיתוח משקים אינטנסיביים.

(עמית עירית, הפעילות ההתיישבותית היהודית בשרון הדרומי (1918 - 1929), דוקטורט אוני` עברית, 1993. חשביה אריה, עיר הירוק, סיפורה של הוד השרון, הוד השרון,1996